Vad är ett medlemskap?

Idag kan man bli medlem i H&M-klubben, få ett medlemskort från sin matbutik eller utnyttja förmånerna med att bli medlem i IKEA Family eller Åhléns. Att näringslivet på detta sätt hämtat inspiration från den ideella sektorn i syfte att knyta kunderna närmare sitt eget företag är det väl ingen tvekan om, men vad gör det för vår allmänna syn på medlemskapet och dess innehåll?

Det är lätt att det uppstår förvirring kring begreppet medlemskap om det betyder en sak när du agerar i rollen som kund gentemot ett företag och när det sedan plötsligt betyder något annat när du agerar i rollen som medlem i en ideell förening. Jag ska försöka besvara frågan om vad ett medlemskap skulle kunna betyda för en ideell förening som Astma- och Allergiförbundet.

Ägandeskap
Vi behöver uppvärdera medlemskapets innehåll från den passiviserande betydelsen av förmåner och nytta (som dominerar inom näringslivet) till värden som rör demokrati och medinflytande. Du som medlem kan vara med och påverka hela organisationens inriktning och utformning. Till skillnad från företag är en ideell förening demokratisk och jämlik, alla medlemmar har en röst oavsett storleken på plånboken. Man kan kalla det för ett ägandeskap.

Mervärde
Men alla vill inte vara aktiva medlemmar, gå på årsmöten eller vara med och bestämma. Många nöjer sig med att vara stödjande medlemmar, även kallat passiva medlemmar (kanske ytterligare ett ord att uppvärdera?). För dessa kan andra saker än enbart möjligheten att påverka föreningen stå i fokus. Det kan handla om fördelar så som rådgivning, stöd i vardagen, social samvaro, delta i aktiviteter, få information (medlemstidning, nyhetsbrev m.m.) eller helt enkelt bara för att stödja en god sak. Man kan kalla det för en form av mervärde.

Självförverkligande
Många vill stödja en god sak, inte enbart för den goda sakens egen skull, utan även för att man vill bekräfta sig själv som en god och (kanske) givmild person. Medlemskapet eller stödet till en viss verksamhet blir den bekräftelse på att man är just en sådan person. Det blir därför också viktigt att man kan identifiera sig med de aktiva och organisationen som man stöder alt. är medlem i. I synnerhet om man ska våga ta steget till att bli aktiv medlem. Att bli aktiv handlar om att hitta en meningsfull uppgift utifrån ens egna drivkrafter (läs mer i boken Medlemsmodellen om detta). Genom att arbeta tillsammans för ett gemensamt mål stärker man också sig själv, sin egen person. Det blir en form av självförverkligande.

Så, hur kan man då beskriva ett medlemskap i en ideell förening som Astma- och Allergiförbundet?

Utifrån mina reflektioner ovan blir slutsatsen att:

Medlemskapet är ett ägandeskap med mervärde och möjlighet till självförverkligande

Barnallergiåret

Nu fylls det på med material att använda under Barnallergiåret – som också har fått en egen flik på den här sajten.
Klicka på den så ser du lite av materialet som finns att ladda ner. Du kan också ladda ner en lista över material som finns att beställa.

Pengar till aktiviteter

Föreningen kan söka pengar för utåtriktade aktiviteter riktade till barnfamiljer.
Mer om det kan du läsa på fliken Barnallergiåret.
Där kan du också ladda ner en ansökningsblankett.

Allergifamiljestöd är ett treårigt projekt som har starka koppling till Barnallergiåret – det vänder sig ju till barnfamiljer där något av barnen har en kraftig allergi.
Läs mer om det på sidan som finns under Barnallergiåret.

Nytt material att ladda ner och beställa

Nu i höst drar Astma- och Allergiförbundets stora satsning Barnallergiåret igång och inför det har vi tagit fram nytt material som kanske kan vara användbart för såväl lokalföreningar som för enskilda medlemmar.

Dessutom har vi tagit fram en helt ny insamlingsfolder om Barnallergifonden, vår fond med 90-konto som ska underlätta livet för svårt sjuka barn som har astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Det mesta informationsmaterialet är gratis att beställa (endast porto tillkommer) och går att beställa via vår hemsida:
http://astmaoallergiforbundet.se/information/bestall-material/

För er som är aktiva i en lokalförening finns dessutom möjligheten att från förbundskansliet gratis beställa exemplar av Allergia nr 6/2013 med tema BARN, att dela ut vid möten, läger, mässor etc.

Ni som lokalförening (eller enskild medlem) kan också beställa profilprodukter via hemsidan. Likaså de nya stadgarna finns att ladda ner här på Föreningssidorna eller beställa via hemsidan.

Utöver det finns det nya rollups att låna via förbundskansliet, kontakta Sussie, Niklas eller Bertil för att få reda på mer om lån av rollup och beställning av Allergia.

Rejäl uppdatering

Föreningssidorna har fått en rejäl uppdatering.
På de flesta av sidorna har innehållet uppdaterats.

Men inte bara det – några sidor har dessutom bytt namn.Under sidan Organisation ligger nu Lathundar och där finns också sidorna Sök projekt samt Inför årsmötet.
Under sidan Verksamhet finns nu sidan Gör det själv med lite tips på hur du kan få kommunen att satsa på allergironden och/eller att bry sig om pälsdjur i omsorgen.

Kom väldigt gärna med synpunkter på förändringarna, och lika gärna med förslag på vilka Lathundar och vilka GörDetSjälvare du skulle ha nytta av.

Från flugpapper till smörgåsbord

Jag var nyligen på en konferens anordnad av ABF och som handlade om folkrörelsen på 2000-talet. Ett av seminarierna hölls av en ledarskapskonsult vid namn Barbro Mellberg. Hon pratade mycket om ledarskap i idéburen sektor och om att fånga engagemang (jag har tidigare skrivit just om att fånga engagemang, 3 okt 2012). Enligt henne använder allt för många föreningar fel metod när de ska försöka fånga människors engagemang. Hon beskrev det som att man hängde upp flugpapper ovanför dörren, så som man gjorde förr i tiden, så att om en fluga råkade flyga förbi skulle den fastna i pappersklistret.

Det hon menade var helt enkelt att många försöker fånga engagemang via en traditionell föreningsstruktur. Man erbjuder någon som råkar komma på ett medlemsmöte eller som hör av sig en styrelsepost alternativt något annat formellt uppdrag. Ofta med resultatet att personen backar illa kvickt och inte dyker upp på nästa möte.

 

Men hur bör man göra istället?

Eftersom det närmar sig sommar tänkte jag använda en annan liknelse som har med sommaren att göra. Barbro menade att man istället bör erbjuda sina medlemmar ett smörgåsbord av aktiviteter som de lätt kan haka på. Istället för att fånga någon i flykten erbjuder man någon att göra något, helst tillsammans med andra, och att man bjuder in sina medlemmar att delta och aktivera sig.

Det viktigaste i föreningen är inte att alla protokoll är utskrivna och påskrivna eller att alla poster i styrelsen är tillsatta, det viktigaste är att föreningen har verksamhet och gör något för sina medlemmar och för att uppnå sina mål.

Men för att lyckas måste man vara beredd att kunna diskutera mål, syfte och verksamhet i föreningen med nya engagerade människor. Det krävs flexibilitet för att andra kanske gör saker på sitt egna vis och inte på det sätt som jag själv är van vid. Öppenhet för att andra kanske har andra tankar, idéer och förslag på hur man kan organisera verksamhet.

Därför är det extra glädjande att Astma- och Allergiförbundets kongress (24-27 maj 2013) valde att ändra stadgarna och öppna upp för nya föreningsformer, såsom nätverk. Det är, för att parafrasera Bertil Orrby, genom att öppna nya möjligheter som vi kan möta 2000-talets engagemang, inte genom att stänga några möjligheter.

 

 

ABF har ett antal nya skrifter och studiecirkelmaterial om att leda, styra och arbeta i en ideell organisation. De går att beställa via ABF:s hemsida. http://webbutik.abf.se/

Postkodlotteriet uppmärksammar vårt förbund

Under hela april har Postkodlotteriet uppmärksammat Astma- och Allergiförbundet extra mycket.

Vi lyfts fram på lotteriets hemsida, i deras nyhetsbrev, på Facebook och på Postkodmiljonärens Faceboo0k finns det tio frågor om allergi. Lottköpare kan vinna deltagaravgiften på Unga Allergikers äventyrsläger på Södergården, allergierna lyfts i lotteriets chat.

Lördag 20 april visade Postkodmiljonären i TV4 en minutlång film om Linnea som blivit dramatiskt mycket friskare tack vare ny allergimedicin. Filmen ville visa två saker – båda lika viktiga:

  • att allergier kan var så mycket mer än kli i näsan – det kan vara livshotande
  • ny forskning öppnar nya vägar till ett friskare liv.

Missade du filmen – snart kommer den upp på både Postkodlotteriets hemsida och förbundet!

Margot Wallström – leder Postkodlotteriets satsning på mångfald och toleransWallstrom-5
När PostkodLotteriet samlade alla sina förmånstagare för att berätta om det pågående arbetet på lotteriet inledde Margot Wallström med att berätta om lotteriets satsning på mångfald och tolerans som hon ska leda.
Satsningen går i linje med förra årets fokus på mänskliga rättigheter, och tanken är att ta hem frågan till Sverige för att mer konkret arbeta med mångfald och tolerans.
Nyfikenhet var ett av de ledord som Margot Wallström använde sig av, och hon uttryckte sin förhoppning om en nära dialog och samarbete med samtliga förmånstagare i frågan.